INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Máte-li zájem o individuální terapii, je nutné požádat svého odborného lékaře (dle druhu Vašich obtíží)
o žádanku
na rehabilitaci. Důležité!! na žádanku napsat moje jméno, pro snadnou orientaci personálu .

Individuální terapie