Kontakt

Bc. Zuzana Damborská

Mobil: +420 777 807 339
E-mail: damborskazuzana@centrum.cz
Facebook: Hra pánevního dna
Kde: Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1192/15, Ostrava
Rehabilitační odd. / budova D
Soukromá ambulance: Na Jízdárně 2895/18, za prvními skleněnými dveřmi vpravo

: 03644669