Poznej své tělo a poznáš celý vesmír“

Metoda 3×3 Renaty Skálové, kterou ve své praxi využívám, propojuje přístup moderní západní medicíny
s psychosomatickým  pohledem.  Cvičení  pánevního  dna   probíhá  v  rovině   fyzické,  psychosomatické
a energetické a zároveň zohledňuje vztahy mezi třemi patry těla (chodidla, pánev, krk).

Žena jako celistvá bytost, vyžaduje také holistický – celostní přístup v terapii. Naše pánev není složena jen ze svalů, kloubů a pohlavních orgánů, ale je také centrem emocí, základem naší rovnováhy, stability, místem prožitku slasti a zrodu nového života. Z tohoto důvodu je terapie ženy pouze na fyzické úrovni, či jen duchovní, nedostačující, výsledek nebude nikdy plnohodnotný.

Tři roviny se dále promítají do tří pater lidského těla, které se navzájem velmi intenzivně ovlivňují.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tři patra těla & tři roviny

Pánev

Rovina fyzická:
Svaly a klouby pánve mohou velmi intenzivně ovlivňovat funkci  ženských orgánů a samozřejmě obráceně problematika ženských orgánu se může projektovat do pohybového systému. Tuto rovinu těla řeší fyzioterapie prostřednictvím různých přístupů např. metodou
L. Mojžíšové (specifické cvičení, mobilizace, narovnání kostrče), tréninkem hlubokého stabilizačního systému, atd.. Bohužel bez řešení roviny psychické a energetické mnohdy nedojdeme ke kýženému výsledku, nebo se problém často opětovně vrací.

Metoda 3x3 - pánev

Rovina emoční:
Naše tělo je pokladnice plná emocí. I moderní věda dnes připouští, že emoce jsou uschovávány ve svalech. Otázkou pak může být, co skrývají jedny z nejhlouběji uložených svalů v našem těle. Bohužel neznamená, že i když o něčem nevíme, tak to neovlivňuje naše chování, jednání, přístup k životu.
Vlivem sítě nervového systému, který protkává každý sval, orgán a za spoluúčasti energetického systému, se emoce ukládají do jednotlivých částí těla. Jedná se o svaly, které neumíme už adekvátně používat. Kam schováme nepotřebné věci, kterých se nedokážeme zbavit, zpracovat, kde nebudou na očích? Vhodným místem je např. sklep. Krásná analogie pro pánevní dno, jedno z typických míst, které v sobě koncentruje velké množství nevyřešených emocí. Zkuste toto místo probudit, obnovit jeho funkci a tím vyčistit a zbavit tělo nevyřešených emocí a pocítit vlnu uvolnění a prozření. Poskytne nám to pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život.
S pánevním dnem jsou spojené např. témata vztahů k rodině, matce, otci, vztah k práci, sexu, téma plodnosti, také tvořivost, vitalita a chuť do života, uzemnění, materiální zabezpečení.
A emoce jako vztek, strachy, úzkosti, pocit ohrožení.

Např. prostřednictvím bioenergetického cvičení jsme schopni uvést celou oblast v harmonii. Zkuste tak zjistit co skrýváme pod pokličkou.

Rovina energetická:
Pánevní dno je místo 1. kořenové čakry, která se nachází mezi konečníkem a pohlavními orgány, je spojena s kostrčí. Ve všech východních systémech je pánevní dno bráno jako pumpa, prostřednictvím které je možné čerpat energii Země do těla. Na této rovině pracují systémy jako jóga, tantra, tao techniky, kundalini joga, ženský šamanismus.
Pokud čakra je otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a jejími obyvateli, vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při zablokování nebo uzavření čakry je tělesná konstituce slabá a máme málo duševní síly, ztrácíte půdu pod nohama, chybí nám síla se prosadit.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Chodidla

Rovina fyzická:
Chodidla jsou dynamické, přizpůsobivé, složité, multisenzorické zařízení, bohužel jen do chvíle než je obujeme do nevhodných bot a neposkytneme jim dostatek adekvátních stimulů. Chodidlo má 100 – 200 tisíc nervových zakončení, proto má takovou schopnost intenzivně vnímat podněty z prostředí. Když chodidla obujeme a nekompenzujeme to správným tréninkem, tato jejich schopnost je omezena a ztrácí sílu, přizpůsobivost, ohebnost. Stanou se z nich oslabené, ztuhlé části těla, které musíme začít chránit. Neadekvátní funkce nohy má zpětně neblahý dopad na celý pohybový systém. Metoda 3x3 ChodidlaVzájemná souvislost pánev – noha je velmi úzká. Příčná střední vrstva pánevního dna se účastní stabilizace kyčlí, pánve jako celku a funkce chodidel, je zodpovědná za pružnost chůze. Při nedostatečné funkci se zhoršuje kvalita chůze, poklesá až bortí nožní klenba, vyvíjí se plochá noha a halluces valgi. Nešvarem doby jsou vysoké podpatky, které mění naše těžiště,  tím  i  stereotyp pohybu
a berou tak pánevnímu dnu jeho sílu. Na základě důsledné minimalizace nerovností terénu v podobě betonu a asfaltu všude kolem, jsou naše nohy stále lenivější a degenerace se prohlubuje.

Rovina emocionální:
S chodidly se pojí téma „jak stojíme pevně na vlastních nohou, jak si v životě stojíme“.

Rovina energetická:
Chodidla jsou tzv. hromosvodem, kotvou, uzemňovačem energie, cvičením pánevního dna tuto jejich schopnost skvěle podpoříme.………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Krk

Rovina fyzická:
Krk je další částí těla, která má úzkou souvislost s pánevním dnem, resp. kostrčí. Máme-li problém na jednom konci – tzn. na úrovni kostrče, dochází často vlivem svalového řetězení k problémům na druhém konci. Vznikají blokády A-O skloubení (skloubení mezi prvním krčním obratlem a lebkou). Tato blokáda je častým důvodem nepříjemných bolestí hlavy.

Dle Alexandrovy techniky se využívá různých metod k uvolnění pánevního dna prostřednictvím hlasu, na základě  úzké   souvislosti    mezi  hlasivkami   a  pánevním  dnem.  V  oblasti krku  nacházíme  štítnou žlázu a nedostatečnost tohoto orgánu má také negativní dopad na funkci ženských orgánů.

Metoda 3 x3 krk

Rovina emoční:
Na této úrovni nacházíme témata související se schopností komunikace, umění říkat „NE“, sebevyjádření, otevřeností, schopnost volby, schopností činit rozhodnutí. Přes tuto oblast vyjadřujeme radost i smutek, lásku, pláč, smích, ale i strach, vztek, přání a myšlenky.

Rovina energetická:
Na rovině energetické máme v této oblasti tzv. jadeitovou bránu, kterou si můžeme představit jako most, jenž musí zůstat průchodný pro volné proudění energie od hlavy dolů a naopak. Tao techniky používají k této distribuci energie tzv. lebeční čerpadlo. V oblasti krku je 5. čakra, jež je mostem mezi srdcem
a rozumem.