Ludmila Mojžíšová se narodila 25. října 1932 v Užhorodě. Nejprve působila jako zdravotní sestra ve výzkumném ústavu tělovýchovy, později jako asistentka na katedře tělovýchovného školství. Celý svůj život zasvětila odstraňování funkčních poruch pohybového systému a vyvinula postupně vlastní terapii. Její metoda spočívá v kombinaci specifických cviků, mobilizací a uvolňování kostrče per rectum.
Metodu zpočátku aplikovala na sportovce, později zjistila, že odstranění funkčních poruch pohybového systému má u pacientek spoustu dalších pozitivních účinků – např. zmírnění bolestí hlavy, menstruačních bolestí, nepravidelností menstruačního cyklu aj. Řadě pacientek, léčených zpočátku pro pohybové problémy, se podařilo najednou otěhotnět, přestože byly dlouze a bezvýsledně léčeny pro neplodnost.
Terapie paní Mojžíšové byla oficiálně uznána jako léčebná metoda v roce 1987. Zemřela v roce 1992 na rakovinu, která ji znemožnila dokončení dalších započatých prací.

Metoda Ludmily MojžíšovéCharakteristika metody
Metoda je založena na reflexním ovlivnění nervosvalového aparátu pánevního dna. U žen,  v dnešním stresem zmítaném světě, velmi často dochází ke zvýšení napětí ve svalech pánevního dna, které se často přenáší i na vejcovody, dělohu a pochvu. Orgány poté adekvátně nepracují, např. přirozené pohyby vejcovodů jsou zpomaleny, dostaví různé nebo ovulační problémy, což následně znemožní přirozené početí. Postup dle paní Mojžíšové opět navozuje harmonii těla – obnoví normální tonus a kvalitu svalů pánevního dna, prokrvení pohlavních orgánů a tím se zlepší i přísun hormonů k cílové tkáni.

Metoda  se  skládá  z  každodenního  cvičení a pravidelného ošetření fyzioterapeutem (mobilizace kloubů
a žeber, kostrče a uvolnění svalů pánevní dna).

Metoda Ludmily Mojžíšové se využívá při těchto obtížích:

Funkční ženská, ale i mužská neplodnost – po vyloučení gynekologické příčiny, za vznikem neplodnosti může stát neharmonický tonus (napětí) svalstva dna pánevního, který mechanicky narušuje stabilitu křížokyčelního spojení, což řetězí další problémy v oblasti bederní, hrudní i krční páteře. Následkem toho dochází k nežádoucímu dráždění míšních nervů, které inervují i pánevní orgány, což ve výsledku způsobí narušení jejich fyziologických funkcí a vzniká také omezení v krevním zásobení a lymfatickém oběhu.

Infertilita – opakované samovolné potraty
Dysmenorea – bolestivá menstruace
Dyspareunie – bolestivý pohlavní styk
Ženy podstupující umělé oplodnění
Snížená pohyblivost spermií

Ortopedické problémy:
Vertebrogenní problémy – bolestivost zad (i v období těhotenství)
Coccygodynie – bolestivost kostrče (např. po pádu na kostrč, traumatickém porodu..)
Pelvis pain – nespecifická pánevní bolestivost

Urologické problémy:
Retence (zadržování) moči
Inkontinence (únik) moči