Pánevní dno

“aneb bez dobrého základu chrám nevybuduješ“

Oblast pánevního dna, v naší kultuře historicky tabuizovaná, zanedbávaná část našeho těla, se dnes konečně začíná dostávat více do povědomí žen. Jsem přesvědčena, že nevšímavost a nedocenění této významné části těla je již pouhou minulostí. Pánevní dno je složitý systém svalů, který drží pánev pohromadě, nese naše ženské orgány, podílí se na mechanismu dýchání. Je důležitou součástí funkčních svalových řetězců, které za správné aktivace umožňují nejekonomičtější koordinaci pohybu. Nejde však jen  o  biomechanický   střed  našeho   těla,  který   zprostředkovává  spojení  mezi  dolními   končetinami
a trupem, ale je také těžištěm naší životní síly, vitality, sexuality, plodnosti. V neposlední řadě je spolehlivým zdrojem intuice ženy a tajemnou pokladnicí našich emocí.
Z těchto důvodů by si žena měla přát mít dostatečně pevné, nosné, stabilní, ale i adekvátně citlivé pánevní dno, protože to podpoří její pozitivní sebereflexi o ní samé, její sebevědomí, sebevyjádření.

Pánevní dno a sexuální energie

Jeden ze svalů pánevního dna, který má mimořádný význam pro sexuální prožitek, je konkrétně PC sval (m. pubococcygeus), také nazývaný jako „sval lásky“. Na jeho kondici a dovednosti ho adekvátně používat,   závisí   schopnost   prožívat    intenzivní   orgasmy,   schopnost   mnohonásobných    orgasmů
a schopnost dát svému partnerovi během milování slast, o které neměl ani ponětí.

O pánevním dnu - sexuální energieZdravé fungování pánevního dna přímo odráží kvalitu prožívání ženského orgasmu. Když ženě pánevní dno adekvátně nefunguje, celá oblast je v napětí anebo necitlivá, pak v lepším případě žena není schopna vůbec dosáhnout orgasmu, v horším případě může mít až velké bolesti při sexuálním styku. Emočně žena prožívá sexualitu podle toho, do jaké míry je v kontaktu sama se sebou. Do jaké míry si je sama sebe vědoma.
O sexu většinou bohužel uvažujeme jako o něčem odděleném od zbytku našeho života, ale tak tomu vůbec není. Sexuální život pravdivě zrcadlí naše celkové zdraví, vztahy a emocionální vyrovnanost. Je dobré si také uvědomit, že každý sexuální zážitek se energeticky a emočně zapisuje do mapy buněk našeho pánevního dna.
Žádná síla na Zemi nemá takovou moc jako ženská rozkoš. Sexuální energie není žádný výjimečný luxus. Možná ji v sobě ještě tak intenzivně nevnímáte, ale uvnitř nás dřímá zdroj vitality, který dokáže prostřednictvím sexuálního potěšení  prozářit náš život a  může  být naším zdrojem energie a radosti. Jednoduché techniky aktivace pánevního dna, včetně bioenergetických cviků, nám umožní používat energetické zdroje vlastního těla k intenzivnějšímu prožívání sexuální rozkoše a ke komplexnímu léčení vlastního těla. Zlepší se a rozvine se schopnost dosahovat orgasmu a vzniklou rozkoš, sexuální energii, následně  využít  k  naplnění  života.  Když  si  uděláte  čas  na  zkoumání toho,  co  vám  přináší  potěšení
a zvyšuje hladinu sexuální energie, dáte sami sobě ten nejcennější dar.  A z toho daru se budou moci těšit i všichni lidé ve vašem životě, nejen Váš partner.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Důsledky neaktivního pánevního dna

Pokles (prolaps) pánevního dna a dělohy

K poklesu dochází, vzdá-li pánevní dno boj s gravitací a vlivem jeho nedostatečné elasticity děloha začne klesat  do  pochvy,   v  nejtěžší  formě  vyhřezává  celá  děloha  až  z  pochvy  ven.  Bohužel   nejde   jenom
o izolovaný sestup samotné dělohy, ale sestupují i sousedící orgány, se kterými je vazivově spojena tj. pochva, vaječníky, močový měchýř, konečník, tlusté střevo. Což je základ pro vznik inkontinence. Důvodem ztráty pružnosti pánevního dna u žen bývá těhotenství, porod, menopauza, mechanické přetěžování, operace v oblasti pánve, psychosomatika.

O pánevním dnu - pokles pánevního dna

M. Hrabica:  Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí:
Některé ženy si smysluplnost svého bytí dokazují fyzickou aktivitou a také své zdraví měří tím, kolik toho ještě zvládnou udělat. Mnoho žen se uspokojuje tím, kolik oken a dveří stihnou za den umýt, kolik prádla přitom hodí do pračky…Děloha poklesne či vyhřezne ženě, která během let postupně přešla na úroveň muže (místo něhy a citu se přimkla k těžké práci) a mnohdy dělala i to, co by bylo úkolem pouze muže. Dřela do úmoru, kolem sebe viděla jen práci, která se „musí“ udělat a na typicky ženské úkoly, hlavně na šíření pohody a lásky, jí jaksi nikdy nezbyl čas. Vazy závěsného aparátu její dělohy povolily, ne protože byla lidsky špatná, ale pod tíhou, kterou nesla na svých bedrech.

Močová inkontinence 

Inkontinence je bohužel běžný problém, který postihne až třetinu žen. Velké procento z nich se neléčí jen z důvodů hanby a rozpaků a nedostatku informací o možnostech léčby. Problém ženy často skrývají před rodinou i lékařem.
O pánevním dnu - inkontinenceNejčastější příčinou inkontinence je celková slabost pánevního dna. Na vině je, jak už jsem uvedla, těhotenství, porod, menopauza, ale mohou ji způsobit i jiné faktory např. sedavý způsob zaměstnání, operace v oblasti pánve, emoční odpojení od celé oblasti naší pánve.
Rozeznáváme několik typů močové inkontinence, které vyžadují odlišný přístup k terapii. Nejčastější formou je stresová inkontinence, způsobená náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku, který se přenáší na močový měchýř. Tento tlak v měchýři převýší odpor močové trubice a dojde k úniku moče. Pokud jste již zaznamenala, že vám uniká moč, když  se  smějete, kašlete, kýcháte,  běžíte, tančíte nebo  cvičíte, a nechcete byt odsouzena k užívání inkontinenčních vložek nebo podstupovat operaci, věřte, že máte i jiné možnosti. Začnete-li adekvátně posilovat vaše svaly pánevního dna a svaly hlubokého stabilizačního systému co nejdříve, svalový tonus se začne obnovovat a zvýší se tak pravděpodobnost, že opět převezmete kontrolu nad močovým měchýřem a znovu nabydete sebevědomí.

Menopauza a pánevní dno

Jde o přirozené období v životě ženy, období, které je často bohužel nedoceněno. Fáze, kdy se ženský organismus dostává do přechodu, z období plodnosti do období klidné moudrosti. Tělo s rostoucím věkem „na ceně“ ztrácí, hodnota vnitřního života a moudrosti však roste. Mnohdy je to bohužel i fáze plná nepříjemných proměnlivých procesů.
O pánevním dnu - MenopauzaMenopauza má často i neblahý dopad na pánevní dno. Vlivem snižující se produkce ženských hormonů se rozvolňuje vazivo a snižuje elasticita pánevního dna, tato nedostatečnost je základem pro pokles pánevního dna, posléze i orgánů. Pokud žena aktivně vědomě nepracuje na síle svého pánevního dna, dochází k rychlejší progresi problémů (pokles dělohy, inkontinenci, problémy v sexuální oblasti). Tyto negativní projevy lze do jisté míry eliminovat preventivním tréninkem svalstva, který nejen zpevní oblast pánevních svalů, ale také dojde k výraznějšímu prokrvení v oblasti pánve a tím také ke zvýšenému přísunu  ženských  pohlavních  hormonů. Velmi často  i počínající přechod cvičením  znovu  zvrátíte zpět
a hormony opět najdou cestu k vám.

Menstruace a pánevní dno

Menstruace by měla být symbolem a oslavou ženství, plodnosti. V dnešním světě je však pro ženy obdobím, které je třeba hlavně přežít, období odmítané nutnosti. Menstruace je náročná operace fyzického těla, očistný rituál, který pomáhá z těla vyloučit spoustu nepotřebného, nejen na úrovni fyzické, ale i psychické. Je všeobecně známo, že se tak vylučuje přebytečná tkáň děložní sliznice.
O pánevním dnu a menstruaceNaproti tomu si neuvědomujeme, že menstruace je také výborný způsob jak tělo osvobodit od negativních emocí, zejména hněvu, zloby a vzteku. Přístup k samotné menstruaci odráží i přístup k nám samotným, na podvědomé úrovni tak často odmítáme být ženou, partnerkou, matkou v její pravé podstatě. Bolesti při menstruaci proto mohou mít více příčin na různých úrovních. Významným důvodem na úrovni fyzické je nestabilita v pánevním dnu. U žen, v dnešním stresem zmítaném světě, velmi často dochází ke zvýšenému napětí ve svalech pánevního dna, které se přenáší i na pohlavní orgány. Což ve výsledku způsobí narušení v krevním zásobení a oběhu lymfy, omezení jejich funkce a vznik bolesti. Adekvátním cvičením máte velkou naději prožít své měsíčky bezbolestně.

Těhotenství, přirozený porod a šestinedělí

Jedním z velmi důležitých aspektů pro nekomplikovaný a zdárný průběh těhotenství a porodu je dobrá kondice pánevního dna, v ideálním případě již před samotným početím. Na základě přirozených změn hormonálního systému, dochází k rozvolnění tkání, snížení tonu svalů.
S postupujícím těhotenstvím se navíc zvyšuje tlak na tuto oblast a dochází také ke změně těžiště. Představte si pánevní dno jako houpací síť napnutou v pánevním kruhu, kterou rostoucí miminko stále více napíná. Ochablé svaly vedou ke ztrátě stability pánve a posléze celého trupu. Poté přichází bolesti křížokyčelních kloubů, stydké kosti, kostrče, beder, kyčelních kloubů. Asi padesát procent těhotných žen se setkává s inkontinencí moče, vlivem poklesu a útlaku močového měchýře. Přestože je vliv svalů pánevního dna na zdraví zásadní, často jim věnují těhotné dostatečnou pozornost, až se dostaví problémy.

O panevnim dnu - tehotenstvi

Dobrá kondice a schopnost adekvátní relaxace pánevního dna se podílí na nekomplikovaném a hladkém průběhu porodu. Pružná a relaxovaná tkáň má větší schopnost se roztáhnout v momentu, kdy dítě prochází porodními cestami. Zkracuje se délka 1. doby porodní, snižuje se nutnost nástřihu a riziko pohmoždění a zranění pánevního dna a orgánů. Takové pánevní dno se po porodu rychleji navrací do původního stavu a funkce.

Dalším opomíjeným obdobím, které vyžaduje zaměření pozornosti na pánevní dno je čas šestinedělí. Svaly pánevního dna jsou v této fázi vždy oslabeny. Ženy mívají často pocit „otevřenosti, povolenosti“ dna pánevního a nejsou schopny jej adekvátně ovládat. Zanedbáním péče o tyto svaly se ženy vystavují mnoha nepříjemným komplikacím, mohou pociťovat např. tlak, pokles orgánů malé pánve, trpět močovou inkontinencí a také často hemoroidy. Trápí je i bolesti zad, kostrče, podbřišku a pociťují bolestivý sexuální styk.

Neplodnost

Neplodnost je fenoménem dnešní doby, za kterým stojí celá řada aspektů, jakými jsou znečištěné ovzduší, nekvalitní strava, užívání hormonální antikoncepce, nedostatek přirozeného pohybu, stres, psychický faktor, nedostatečná podpora ženství, neadekvátní nároky na ženy. Nelze jednoznačně určit, co je ve výsledku rozhodující, jisté ovšem je, že stojíme před velkou hrozbou narušení přirozené reprodukce.
Každá  žena  by  si  měla  uvědomit,  že  úspěšné početí, donošení a porození zdravého miminka je hlavně v jejích rukou. Dnes je již téměř vzácností narození zdravého dítěte matce, která by neměla problémy při početí, v těhotenství, či za porodu. Tyto obtíže jsou standardně řešeny farmakologicky, či chirurgicky, aniž by se podchytila pravá příčina daného problému, přičemž hlavním cílem těchto postupů je dosažení kýženého výsledku v co nejkratší době a „po nás ať přijde potopa“…

O pánevním dnu - neplodnostZ důvodu zdraví potencionálních rodiček a jejich  dětí  je  žádoucí nahlížet na asistovanou reprodukci i z jiného úhlu pohledu. U párů, které nemohou přirozeně počít vlivem orgánové anomálie je jistě umělé oplodnění vhodnou a asi jedinou možnou volbou. Situace se ovšem mění v případě, když za neplodností stojí funkční komplikace, se kterými lze naštěstí pracovat.
Z hlediska tradiční čínské medicíny víme, že tam, kde je disharmonie mezi  jin a jang, čchi, nebo kde je  krev ve stavu  nedostatku,  dochází  k  velmi negativním  vlivům na zdraví člověka. Tato souvislost platí i v případě sterility či infertility, kdy ženské tělo, které nemá dostatek živin pro sebe, jednoduše „odmítá“ živit další organismus. Nemožnost otěhotnět, či donosit dítě je tedy výsledkem přirozené obrany oslabeného těla, které samo bojuje o přežití.
Uměle vzniklá těhotenství si můžeme představit asi tak, jako bychom chtěli vypěstovat  zdravou  plodinu
z jednoho nejkvalitnějšího semínka zasazeného do neúrodného, vyprahlého kousku půdy, který jsme nedostatečně zavlažili, naproti tomu ale pohnojili umělými hnojivy, aniž bychom ji předtím dostatečně zkultivovali, vypleli a přirozeně vyživili. Takovýto postup je zcela proti logice přirozených reprodukčních procesů a lze ho s nadsázkou přenést i na lidskou populaci.
Naše vyspělá civilizace prostřednictvím moderních technologií, umožňuje mít potomstvo i těm párům, kterým by příroda normálně zabránila zplození potomka přirozenou cestou. Medicína se pyšní ohromnými úspěchy asistované reprodukce, vlastně tímto dokázala přelstít přírodu. Nelze ovšem přezírat negativní dopady těchto násilných zásahů proti evolučním principům. Pojďme se zamyslet nad tím, co vše stojí za výsledkem nepříliš zdravé cesty, kterou se ubírá dnešní společnost.

Příroda se snaží vždy o zachování svého druhu a člověk by nebyl člověkem, kdyby také nepřiložil ruku k dílu. Záleží však jen vždy na nás, jakou cestu si zvolíme a jaké budou naše příští generace.
Milé ženy, které jste již počaly miminko za pomocí lékařské vědy, nebo se na tento zákrok chystáte, vězte, že Vás neodsuzuji a věřím, že jste ušly dlouhou a často slzami prolitou cestu, než jste se rozhodly pro toto řešení.

Slovy Terezy Kramerové:
Vycházíme-li z toho, že pokud by zde nebyly přítomny duše, které na tento styl početí nepřistoupí, ba na něj přímo čekají, umělé spojení vajíčka a spermie by nevedlo k buněčnému dělení. Bez podpory ducha je hmota bezmocná.

Pokud máte víru v duši a zajímá Vás i jiný úhel pohledu na problematiku početí dítěte prostřednictvím umělého oplodnění, přečtěte si tento článek:
http://terezakramerova.cz/jak-pomoci-miminku-ze-zkumavky-aneb-pohled-z-druhe-strany/

Jakákoliv nemoc, porucha funkce, odchylka od námi přijímané normy, je pro nás dobrou, užitečnou zprávou. Informuje nás a upozorňuje na nutnost změny v našem životě. Máme tak jedinečnou příležitost se pustit do procesu sebepoznání. Úroveň emocionální je třeba důsledně prozkoumat a hlavně uklidit. Z psychosomatické medicíny víme, že se nám negativní emoce často usídlí v těle a nejen, že nás podvědomě ovlivňují, ale způsobují mnohá onemocnění těla. Dejte svému pánevnímu dnu, děloze, vaječníkům šanci, mohou vám povědět příběh, který změní váš život. Např. psychoterapie, regresní terapie, kineziologie, holotropní dýchání a spousta dalších technik mohou ovlivnit psychosomatický faktor.
Na rovině fyzické je vhodné využít metodu první volby, kterou je zaručeně terapie podle L. Mojžíšové. Užitečné však mohou být i jiné techniky např. kraniosakrální osteopatie, Bowenova terapie, Dornova terapie, baňkování, hirudoterapie, metoda doktora Jonáše atd. V kombinaci se změnou stravovacích návyků a využití detoxikace budete ke kýženému výsledku podstatně blíže.
S harmonizací úrovně energetické vám může pomoci např. Tradiční čínská medicína, shiatsu, hormonální jóga, gyne-joga.

Bolestivý sexuální styk/ dyspareunie

Opět velmi  intimní problém, který  si  často ženy  nechávají pro sebe  a jen tiše  smiřují se svým osudem. O pánevním dnu a bolestivý pohlavní stykV průběhu času se začnou přidružovat další problémy, jako jsou partnerské potíže v souvislosti se sexuálním životem (strach, úzkost a následně vyhýbání se pohlavnímu styku, obava ze ztráty partnera). Snižuje se sebevědomí ženy vlivem negativního vztahu k vlastním pohlavním orgánům.
Je-li gynekologem vyloučena anatomicko – fyziologická porucha, příčinou tohoto problému velmi často bývá spazmus svalů dna pánevního. Následkem těchto změn napětí je nežádoucí dráždění míšních nervů, které mají za úkol inervovat pánevní orgány včetně pochvy,  což ve výsledku způsobí narušení jejího vnímání a změnu tonu.   Postup   dle  paní  Mojžíšové
a práce s pánevním dnem opět navodí harmonii, obnoví normální tonus a kvalitu svalů pánevního dna, prokrvení pohlavních orgánů a bolestivost začne ustupovat.

Hysterektomie – operační odstranění dělohy

O pánevním dnu - hysterektomieOdebrání dělohy může být pro mnoho žen velmi stresující zákrok, neboť děloha je vnímána jako symbol ženskosti, plodnosti a sexuality. Vždyť právě v děloze dochází ke zrání oplozeného vajíčka a vzniká nový život. Ženy se mouhou obávat, že po zákroku nebudou pro muže už dostatečně přitažlivé. Ztráta sexuální identity, změna tělesné kontinuity mohou vést ke sníženému zájmu o sex a až k rozvoji deprese.
Návrat do každodenního života je u každé ženy samozřejmě zcela individuální, ale vhodným cvičením máte jedinečnou příležitost se znovu zkontaktovat se svým ženstvím, mnohonásobně urychlit proces hojení a podstatně snížit následky operačního zásahu (zlepšit hojení operační rány, předcházet vzniku srůstů, hormonálních a střevních potíží, snížit rizika inkontinece, prevence tromboembolické nemoci). Buďte aktivní v období, které se jiné ženy snaží pouze v depresi a úzkosti přečkat.
Se  svou  dělohou  se také  můžete   rozloučit vědomě tzn.  s úctou a  vděčností např.  pomocí  malého rituálu. Vzniklé trauma nejen na úrovni fyzické, ale hlavně psychické, tak  bude podstatně zmírněno.