Nabízím nový termín jednodenního kurzu 

Termín kurzu 21. 3. 2020 v Ostravě

Výuka: 9:00 – 17:00

Vzít sebou: pohodlné oblečení, přezůvky, poznámkové potřeby (podložku, na které se bude pohodlně psát), malý ručník

Cena kurzu: 1350 Kč

Místo konání: Na Jízdárně 2895/18, Ostrava 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, za prvními skleněnými dveřmi vpravo. 

Obsah výuky:

 • zvědomění pánevní oblasti
 • teoretické a praktické seznámení s pánevním dnem
 • cvičení se třemi vrstvami pánevního dna
 • trénink adekvátní elasticity pánevního dna
 • edukace o nevhodných návycích, které pánevní dno zatěžují
 • souvislost mezi pánevním dnem a emocemi
 • pánevní dno a jeho aktivace v běžných denních pohybových stereotypech
 • vysvětlení souvislostí mezi pánevním dnem, dechem a chodidlem 
 • vysvětlení souvislostí mezi pánevním dnem a močovou inkontinencí, bolestivou menstruací, těhotenstvím, neplodností, sexualitou, atd.
 • vysvětlení metod, které s pánevním dnem pracují např. L. Mojžíšová…
 • mýty a omyly obestírající pánevní dno

Organizační informace: Registrujte se nejlépe e-mailem  nebo SMS zprávou.