Průkopníkem Viscerální manipulace je Jean-Pierre Barral z Francouzského Grenoblu. Barral zjistil a vědecky podložil oboustranné propojení mezi vnitřními orgány a hybným systémem.

Viscerální manipulace je manuální terapie, která se skládá z jemných a specificky aplikovaných manuálních sil, které podporují normální napětí a vlastní tkáňový pohyb vnitřních orgánů, okolních pojivových tkání a dalších oblastí těla, ve kterých je fyziologický pohyb poškozen nebo oslaben.
Pohyb je znakem zdraví. V celém vesmíru je vše o pohybu. Vše se pohybuje v prostoru a čase a lidé nejsou výjimkou. Naše těla se potřebují pohybovat proto, aby byla zdravá, stejný princip je aplikován na všechny struktury v našem těla a viscerální orgány nejsou výjimkou. Má-li být orgán zdravý a vykonávat adekvátní funkce, musí mu být umožněn patřičný pohyb. Tento pohyb je zajištěn vlivem serózních membrán obalující orgány, ale i díky fasciím, vazům a ostatním tkáním.
Tkáně ztrácejí normální pohyb v případě zánětu, úrazu, operace, opakovaného pohybu, nevhodné diety, vlivem toxinu a v neposlední řadě vlivem emocionálního stresu. Přirozené procesy hojení zahrnují lokální narušení normálních tkáňových vláken a jejich nahrazení relativně neelastickou granulózní tkání a tím dochází k ovlivnění směru pohybu okolního orgánu. Vzniká řetězec lézí, a proto je důležité si uvědomit i existenci viscerovertebrálních vztahů (orgánovo – páteřních vztahů). Z toho důvodu se viscerální manipulace nezaměřuje pouze na místo bolesti a symptomy, ale vyšetřuje celé tělo a hledá hlavní příčinu napětí a nerovnováhy.